Chłodnice wodne - ich budowa i zastosowanie

Chłodnictwo to branża, która nieustannie się rozwija i dostarcza społeczeństwu coraz więcej ciekawych rozwiązań. Już dziś, dzięki rozwojowi technologii i automatyki możliwy jest transport produktów spożywczych na duże odległości, możliwość schładzania wszelkiego rodzaju urządzeń, maszyn. Współczesne chłodnictwo oferuje nam dwa typy chłodzenia: pasywne i wodne. Każde z nich posiadają odpowiednią specyfikację i zasadę postępowania. Weźmy pod uwagę np. chłodzenie wodne.

Chłodzenie wodne, to jak można się domyśleć, proces polegający na chłodzeniu elementów mechanicznych, elektronicznych za pomocą wody. To właśnie H20 jest podstawowym medium transportującym ciepło. Tego typu procedura wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu i dziedzinach życia, poczynając od środków transportu, a na elektrowniach i komputerach skończywszy.

Procedura chłodzenia składa się z pięciu podstawowych elementów. Pierwszym wymiennikiem ciepła są bloki chłodzące. Woda przepływające przez nie pobiera od nich ciepło i tym samym zwiększa swoją temperaturę. Tego typu wymienniki są skonstruowane z miedzi bądź mosiądzu, a więc z metali dobrze przewodzących ciepło. Drugim wymiennikiem ciepła jest chłodnica.

Chłodnica to wymiennik ciepła, w którym to woda oddaje ciepło do otoczenia, a więc jest schładzana. W celu usprawnienia całej procedury chłodnice zaopatrzone są w dodatkowe wentylatory, które zwiększają intensywność wymiany ciepła. Kolejne trzy etapy stanowią - pompy ciepła, zbiorniki wyrównujące, układ rur. Układ rur to jak można się domyśleć system, który łączy ze sobą chłodnicę, pompę ciepła, zbiornik ciepła i dodatkowe elementy