Chłodnictwo

Czym są chłodnice, chłodnie i mroźnie i jaka jest ich rola?

Na cały przemysł chłodniczy składają się dziś setki rozmaitych urządzeń, które często współdziałają ze sobą w jakichś większych układach, bądź są wykorzystywane jako samodzielne sprzęty, jeżeli tylko sposób ich funkcjonowania im na to pozwala.

Warto wśród wszystkich tych maszyn wyróżnić chociażby chłodnice, które na ogół stanowią mniejszy element bardziej skomplikowanego układu chłodzącego, na przykład w zakładach przetwórstwa artykułów spożywczych. Rola urządzeń określanych mianem chłodnice jest w nich niebagatelna.

Chłodnice wyróżniają się dość specyficzną budową. Ich zadaniem jest chłodzenie czynnika, który napędza jakiś mechanizm, co najłatwiej wyjaśnić na przykładzie pojazdów silnikowych, gdzie ten element po prostu nie pozwala do przegrzania silnika. Najczęściej są to urządzenia złożone z wielu rurek poziomych lub pionowych, przez które przepływa czynnik chłodzący. W samochodach przeważnie jest to jakaś ciecz, na przykład woda lub glikol etylenowy.

  • Chłodnie natomiast nie są jako takimi urządzeniami, a raczej pomieszczeniami, w których możemy przechowywać produkty wymagające przedłużenia ich trwałości czy też przydatności do spożycia. Takie pomieszczenie może posiadać postać komory lub kontenera, w zależności od tego, gdzie się znajduje. A znajdować może się na przykład w samochodzie ciężarowym, na statku czy w zakładzie produkcyjnym, w postaci stacjonarnej.
  • Mroźnie z kolei jest pewną odmianą chłodni. Tym, co je charakteryzuje jest bardzo niska temperatura panująca we wnętrzu pomieszczenia. Spada ona poniżej -25 st. C i pozwala na długotrwałe przechowywanie zamrożonej żywności, by nie traciła swoich wartości odżywczych.