Amoniak

Jednym ze sposobów przechowywania żywności jest jej zamrożenie. By powstała schładzarka, zamrażarka, chłodnia, należało stworzyć zamrażanie na skalę przemysłową. Z uwagi na własne własności termodynamiczne NH3 jest wykorzystany jako element ostudzający w szczególności w sporych urządzeniach chłodniczych. NH3 jest bez wątpienia jednym z najdłużej stosowanych czynników chłodniczych. najmniejszy inny element nie powinno się wyróżnić się ponad 150-letnim, nieprzerwanym stosowaniem. Chłodnie żywnościowe, chłodziarki do sklepów zawierają NH3 jako element chłodniczy.

NH3, jako składnik chłodniczy nie robi niebezpieczeństwa dla środowiska. Ma znakomite parametry termodynamiczne i użytkowe. Według badań ten naturalny składnik chłodniczy nie niszczy warstwy ozonowej i nie ma realnego wpływu na efekt cieplarniany. Taki zwykły składnik chłodniczy jest zazwyczaj wykorzystany w wielkich chłodniach na skutek jego niezwykłego oddziaływania chłodzącego , a dodatkowo specyficznej wartości ciepła parowania wynoszącej 1,262 kJ/kg przy 0oC (jest to druga wartość po wodzie).

Ochładzanie artykułów spożywczych ma wielką rolę oraz ma zasadnicze znaczenie w gospodarce żywnościowej. Chłodnictwo choć ma charakter bardziej doraźny, tzn standardowo pomocniczy w realizacji racjonalnego obrotu żywnością, jednakże jest potrzebnym czynnikiem w przechowywaniu pożywienia. Większych rozmiarów chłodnie używają mechanicznych maszyn chłodniczych gatunku sprężarkowego przy zastosowaniu zwykle amoniaku, jako czynnika oziębiającego.